Kalaha

Kalaha spelet kommer som nummer 2 på min lista av bästa brädspel. Brädspelet har ett spelplan bestående av tolv små och två stora gropar. Spelet börjas genom att samtliga stenar lyft upp ur ena ‘gropen’ och fördelas med en kula i varje grop. Om den sista stenen hamnar i den egna Kalaha där det finns några kulor kvar, får spelaren göra ytterligare ett drag. Om den sista kulan hamnar i en tom grop på den egna sidan och det finns minst en kula i gropen mitt emot, avslutas draget med att både den sista stenen och samtliga stenar i gropen mitt emot läggs direkt i spelarens egen Kalaha.